Apparat konkurranse jenter er et lukket konkurranseparti. Utøvere på dette konkurransepartiet har blitt/blir rekruttert fra turnskolen. Det er trenere som er ansvarlig for rekrutteringen. For å kunne være med på konkurransepartiene stilles det både krav til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdvis hard trening. Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever mye individuell oppfølging og dermed store trenerressurser.

Nåværende konkurranseparti består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til klasse 3-turnere (fra 17 år) som deltar i konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. 

For ønske om rekruttering:

Ta kontakt med sportslig leder, Kristin: apparat@hokksundturn.no

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag 17:00-21:00
Onsdag 17:00-21:00
Torsdag 17:00-21:00
Søndag 18:00-20:00

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Kristin Themte apparat@hokksundturn.no