Konkurranseparti

Rekrutt konkurranseparti er et lukket parti for utøvere i alderen 11-13 år. Dette partiet vil fokusere på en helhetlig og variert tidsplan med mål om å utvikle utøverne både fysisk, psykisk og sosialt.
Les mer