Støtte ordninger for de med lav betalingsevne:

Om du er i en situasjon som gjør det vanskelig å betale for at barnet ditt skal delta på turn, finnes det noen støtteordninger, du som privat person kan søke om. Blant annet:

Øvre eiker kommune, annonserer nå ett nytt legat, der fritidsaktiviteter til barn er aktuellt. Privatpersoner selv kan søke. Se hva du kan søke om legatpenger til (ovre-eiker.kommune.no) Søknadsfrist 11 september.

«Støtte til fritidsordninger kan også søkes om via familiesenteret i øvre eiker. Gå til øvre eiker kommune sin nettside, www.ovre-eiker.kommune.no familiesenteret ligger under fanen seksjons for oppvekst» .

 

Røde kors har i samarbeid med coop opprettet ett fond der privat personer søke støtte til fritidsaktiviteter, man kan søke om støtte til nødvendig utstyr og/eller treningsavgift Støtte til fritidsaktiviteter - Røde Kors (rodekors.no)

Nav: privatpersoner i vanskelige situasjoner kan i noen tilfeller få dekket treningsavgift for barn gjennom Nav via sosialstøtte Økonomisk sosialhjelp - nav.no

Er dere i en vanskelig økonomisk situasjon, og ikke innlemmes i noen støtte ordning, ta kontakt med oss, så forsøker vi sammen å se på alternative muligheter.

Kontakt: hokksundturn@gmail.com