Foreldre og barn 1-3 år

  • Lek & moro med et snev av turn hvor barnet har med én foresatt på trening.

Gymlek 4-6 år

  • Skal lære det grunnleggende innenfor turn, men samtidig ha fokus på lek & moro.

Turnskole 6-7 år

  • Skal lære det grunnleggende innenfor turn, men nå litt mer avansert. Det vil være et snev av lek. 

Turnskole 8-10 år

  • Fortsatt fokus på det grunnleggende innenfor turn, men nå ennå mer avansert da utøverne gjøres klare for å gå opp et nivå. 

Trampoline og hopp 6-8 år

  • Trampoline, trampett og tumbling er apparatene som benyttes, hvor de lærer det grunnlegende innad i disse apparatene med kombo av lek. 

Trampoline og hopp 8-10 år

  • Trampoline, trampett og tumbling er apparatene som benyttes, hvor de lærer det grunnlegende innad i disse apparatene med kombo av noe lek. Styrke, kondisjon og koordinasjon er også et fokus. 

Trampoline og hopp 11år +

- Trampoline, trampett og tumbling er apparatene som benyttes, hvor de lærer det grunnlegende innad i disse apparatene med kombo av noe lek. Nivået øker etter behovet. Styrke, kondisjon og koordinasjon er også et fokus. 

 

Turn for alle

- Parti for de med nedsatt funksjonsevne.