Apparat jenter 8 og oppover

  • Tidligere apparat nybegynner
  • Hopp, skranke, bom og frittstående er apparatene som benyttes
  • Anbefaler 2 treningsdager for å kunne opprettholde og øke nivået

Apparat konkurranse jenter

Apparat konkurranse gutter