Tacobuffet vil bli servert på Hokksund Ungdomsskole i kantineområdet, for de som har bestilt dette. Serveringen vil foregå fra kl. 17:00-19:00. Vi ønsker at alle som ikke deltar på troppskonkurransen spiser fra kl. 17:00-18:00.